11-13 D-stævner 2012
Thyholm d. 9-10/6 nord
Regionsstævne (D) 
D. 9. – 10. juni 2012
PONY DRESSUR: (B)  HEST DRESSUR: (A) 
LØRDAG: pony
Kl. 01: LD1 (evt. med opråber) 
Kl. 02: LC - niveauklasse (LC1, LC2, LC3) 
Kl. 03: LB - niveauklasse (LB1, LB2, LB3) 
Kl. 04: LA - niveauklasse (LA1, LA2, LA3, LA4)
SØNDAG: pony
Kl. 08. LD1 (evt. med opråber) 
Kl. 09: LC – niveauklasse (LC1, LC2, LC3) 
Kl. 10: LB - niveauklasse (LB1, LB2, LB3) 
Kl. 11: LA - niveauklasse (LA1, LA2, LA3,LA4) 
LØRDAG: hest
Kl. 05: LC - niveauklasse (LC1, LC2, LC3) 
Kl. 06: LB - niveauklasse (LB1, LB2, LB3) 
Kl. 07: LA - niveauklasse (LA1, LA2, LA3, LA4) 
SØNDAG:  hest
Kl. 12: LC - niveauklasse (LC1, LC2, LC3) 
Kl. 13: LB - niveauklasse (LB1, LB2, LB3) 
Kl. 14: LA - niveauklasse (LA1, LA2, LA3, LA4) 
PONY SPRING:  HEST SPRING: 
LØRDAG: pony
Kl. 15: U-LE Met. B0 
Kl. 17: U-LD Met. B0 
Kl. 19: LC Met. B3 
Kl. 21: LB Met. B3 
Kl. 23: LA Met. B3 
SØNDAG: pony
Kl. 25: U-LE Met. B0 
Kl. 27: U-LD Met. B0 
Kl. 29: LC Met. B3 
Kl. 31: LB Met. B3 
Kl. 33: LA Met. B3 
LØRDAG: hest
KL 16: U-LE Met. B0 
Kl. 18: U-LD Met. B0 
Kl. 20: LC Met. B3 
Kl. 22: LB Met. B3 
Kl. 24: LA Met. B3 
SØNDAG: hest
Kl. 26: U-LE Met. B0 
Kl. 28:U-LD Met. B0 
Kl. 30: LC Met. B3 
Kl. 32: LB Met B3  
Kl. 34: LA Met. B3      Almindelige bestemmelser for THR´s Regionsstævne d. 9. - 10. juni 2012 
1. Ekvipager til E- og D-stævner udelukkes efter OUT-regler i DRF Reglement. DRF Reglement 
2012 og OUT-reglerne i DRF Reglement 2012 er gældende. Desuden rides efter 
Regionsbestemmelser 2012, tilføjelse til OUT 2012 for D-stævner vedtaget i Distrikt 11/13 
samt Generelle regler for E- og D-stævner i Region Nord 2012. 
  
2.  Ved mindre end fire startende rides kun til bedømmelse, jfr. struktur omkring E- og Dstævner 2012. Der uddeles roset til ”vinderen”, men ikke dotering. ”Resultatet” tæller ikke i 
henhold til OUT-reglerne (se punkt 1)
3.  THR  forbeholder sig retten til at sammenlægge springklasser pony/hest ved mindre end 4 
ekvipager ved anmeldelsesfristens udløb, jfr. struktur omkring E- og D-stævner 2012
4.  Vedr. niveauklasserne i dressur: Husk at angive på anmeldelsen hvilket/hvilke programmer 
du vil ride. Hver ekvipage kan starte 2 gange i disse klasser – det skal i så fald være 2 
forskellige programmer der rides. Man kan opnå to placeringer i samme klasse. 
Placeringsrækkefølgen afgøres efter højest opnåede procenttal. 
5.  Klasse 1 og 8 er kun åben for ryttere der ikke starter/har startet LC1 eller højere 
dressurklasser
6. Indskud: kr. 60,- pr. klasse, i U-klasser  40,- pr. klasse. 
7. Doteringer kr. 100,-/75,-/50,- (Ingen doteringer i U-klasser, der uddeles roset for fejlfri runde)
8. Opstaldning: Boks. 200,- pr. dag. Boksen kan ikke benyttes om natten. Opstaldning er på 
eget ansvar. 
9. Inviterede klubber: STH, FRØ, SYRK, MRR, BLK, THR, SJRK, SKRK, SSH, STR, LERK, 
ROM, NÆST, NTR, HBR 
10. Anmeldelser modtages efter ”først til mølle” princippet. Efteranmeldelser modtages i det 
omfang tiden tillader det mod dobbelt indskud.  
11. Gyldig vac.att. og klubmedlemskab skal forevises på forlangende 
12. Såfremt der ønskes camping skal dette anføres på anmeldelsesblanketten. 
         Campering er gratis. Kr. 50,- betales med anmeldelsen, hvis man ønsker strøm, 
         Dette skal også anføres på anmeldelsen. Strøm dog i begrænset omfang og kun i 
      tidsrummet 17.00 – 7.00. 
13. Der udsendes ikke programmer. Alle oplysninger vedr. stævnet kan ses på 
www.thyholmrideklub.dk
14. Anmeldelse uden bankoverførsel eller penge/check tages ikke i betragtning. 
15. Find anmeldelsesblanketten på www.thyholmrideklub.dk. Opgiv venligst rytterlicens og Id-nr. 
på alle som har det, det vil være en rigtig stor hjælp. Pengene overføres til: reg.nr. 9116 
konto 0000142182 - husk at mærke overførslen med navn på rytter. Der kan ikke 
tilmeldes via kontoen, husk at sende anmeldelsesblanket også. 
Anmeldelsesfrist: 30. maj 2012 
Sendes til: thyholmrideklub@hotmail.com eller evt. 
Mai-Britt Sørensen, Kappelvej 4, 7790 Thyholm 
TLF: 97 87 23 63 mobil: 23 92 94 66 
www.thyholmrideklub.dk

struer 28/5 nord
STRUER RIDEKLUB 
TRÆNINGS D-STÆVNE D. 28 MAJ 2012 
DRESSUR PONY:   DRESSUR HEST: 
Kl.  1 Ld1-B   Kl.   9 Ld1-B 
Kl.  2 Ld2-B   Kl. 10 Lc1-A 
Kl.  3 Lc1-B   Kl. 11 Lc2-A 
Kl.  4 Lc2-B   Kl. 12 Lb1-A 
Kl.  5 Lb1-B   Kl. 13 Lb2-A 
Kl.  6 Lb2-B   Kl. 14 La1-A 
Kl.  7 La1-B   Kl. 15 La2-A 
Kl.  8 La2-B   Kl. 16 La4-A 
                   Kl. 17 La6-A 
                    Kl. 18 Mb1-A 
Almindelige bestemmelser: 
1. Ekvipager til E- og D-stævner udelukkes efter OUT-reglerne i DRF’s reglement. DRF’s 
reglement 2012 og OUT-reglerne i DRF’s reglement 2012 er gældende. Desuden rides 
efter Regionsbestemmelser 2012, tilføjelse til OUT 2012 for D-stævner vedtaget i distrikt 
11/13 samt Generelle regler for E- og D-stævner i Region Nord 2012.
2. STR. forbeholder sig ret til at aflyse klasse, med færre end 4 tilmeldte. 
3. Inviterede klubber: alle klubber i region Nord. 
4. Dotering: ingen, kun rosetter 
5. Opstaldning pr. dag: boks kr. 150,-, (meget begrænset). 
6. Indskud: pr. klasse kr. 40,- 
7. Efteranmeldelse kan ske til dobbelt indskud, såfremt tiden tillader dette. 
8. Ved anmeldelse – påfør gerne licensnr. og ID-nr., hvis dette haves 
9. Anmeldelses frist: 16. maj 2012 til Inga Jørgensen, Skovvej 10, Sevel, 7830 Vinderup, 
eller pr mail: pilar@pilar.dk. Anmeldelser uden betaling tages ikke i betragtning. Beløbet 
kan indsættes på kontonr. 7602 1354600. Husk rytters navn på overførslen! 
10. Kontaktpersoner: Gitte Jacobsen 2060 3088, eller Inga Jørgensen 2425 0279. 
11. Stævneprogram og starttider kan ses på www.struerrideklub.dk, og vil ikke blive sendt til 
de enkelte klubber.

Hammerum 3-4/3 2012 midt

HOKR gælder sig til at byde velkommen

Lørdag                                              Søndag

Klasse Pony                                    Klasse   Hest

1

LX B0, showklasse

Max 30 cm. Der må rides

med hjælp

Kun uerfarne ryttere,

uden placeringer i

spring

                                                13

LE B3 Outregler gælder

2

LE B0 Outregler gælder                  14 LD B3 Outregler gælder

3

LD B3 Outregler gælder                  15 LC B4 Outregler gælder

4

LC B4 Outregler gælder                   16 LB B4 Outregler gælder

5

LB B3 Outregler gælder                     17 LA A Åben

6

LA A Åben

Klasse Hest Åben for Klasse                        Pony Åben for

7

LX B0, showklasse

Max 50 cm. Der må rides

med hjælp

Kun uerfarne ryttere,

uden placeringer i

spring

                                                           18

LE B3 Outregler gælder

8

LE B0 Outregler gælder                             19 LD B0 Outregler gælder

9

LD B7 Outregler gælder                            20 LC B3 Outregler gælder

10

LC B4 Outregler gælder                                21 LB B4 Åben

11

LB B3 Outregler gælder                                 22 LA A Åben

12

LA A Åben

Opstaldning

Boks 250 kr. pr. døgn pr. hest/pony. Meget begrænset antal. Først til mølle princippet.

Starter

: 60 kr. pr. klasse. Efteranmeldelse 120 kr. pr. klasse

Stævnet

afholdes efter DRF’s reglement og gældende OUT-regler

Efteranmeldelse i spring

senest 1 time før klassens start, mod dobbelt indskud

Flytning

af klasser kun hvis tidsplanen tillader det. Og senest aftenen inden kl. 17.00

Sidste frameldingsfrist

er aftenen inden kl. 17.00, herefter refunderes indskuddet ikke.

Anmeldelse sendes til:

HOKR, Hammerum Hovedgade 8, 7400 Herning, eller mailes til hokr@hokr.dk , mrk regionsstævne spring

Doteringer:

120 kr, 90 kr, 60 kr, eller præmier svarende til doteringsbeløbet

ANMELDELSESFRIST SENEST DEN 24/2 2012 - KUN KORREKT UDFYLDT ANMELDELSE

VEDLAGT BETALING MEDTAGES

Som alternativ kan beløbet INDEN SIDSTE ANMELDELSESFRIST indsættes på: reg. 9605 konto: 6447308620

mærket med rytternavn/pony.

HUSK at skrive på anmeldelsen, hvilken betalingsform der er valgt!

OBS

der vil ikke blive sendt program ud, men det foreløbige program vil kunne ses på www.hokr.dk senest 8 dage før stævnet!

Endelige starttider

kan ses på www.hokr.dk aftenen inden kl. 19.00

Forplejning

kan købes under hele stævnet til fornuftige priser.

Gyldigt Vaccinationsbevis samt hestepas

kan kræves forevist

Inviterede klubber:

Alle klubber i region midt, samt Skåde Rideklub.

Sekretariat:

Åbent 1 time før stævnestart til 1 time efter sidste start, samt fredag fra 16-19, telefon 30463752. OBS mail besvares ikke under stævnet.

Spørgsmål vedr. stævnet, skal rettes til:

hokr@hokr.dk

Stævneansvarlige Pia 30463752 eller Hanne 51216751kan kontaktes ved uopsættelige spørgsmål

Telefontid 18-19 mandag og onsdag bedes overholdes. SMS besvares ikke og telefonsvare aflyttes ikke.

Banebygger: Bo Gejl

Dommer: Peter Bagger og Mogens Vogt

Vi glæder os til at se alle ryttere til en dejlig spring weekend.


hammerum 18-19/2 2012 midt

lørdag
Klasse Pony Åben for

1

Ld 1

Showklasse for hest og pony

Der må rides med hjælp.

Uerfarne ryttere, uden

placering i dressur

2

Ld 2 Outregler gælder

3

Lc 1 Outregler gælder

4

Lc 3 Outregler gælder

5

Lb 1 Outregler gælder

6

Lb 3 Outregler gælder

7

La 1 Outregler gælder

8

La 2 Åben

Klasse Hest Åben for

9

Ld 2 Outregler gælder

10

Lc 1 Outregler gælder

11

Lc 3 Outregler gælder

12

Lb 1 Outregler gælder

13

Lb 3 Outregler gælder

14

La 1 Åben

15

La 3 Åben

søndag hest

16

Ld 1 Outregler gælder

17

Lc 1 Outregler gælder

18

Lc 2 Outregler gælder

19

Lb 1 Outregler gælder

20

Lb 3 Outregler gælder

21

La 1 Outregler gælder

22

La 2 Åben

Klasse Pony Åben for

23

Ld 2 Outregler gælder

24

Lc 1 Outregler gælder

25

Lc 2 Outregler gælder

26

Lb 2 Outregler gælder

27

Lb 3 Outregler gælder

28

La 1 Outregler gælder

29

La 2 Åben

Opstaldning

Boks 250 kr. pr. døgn pr. hest/pony. Meget begrænset antal. Først til mølle princippet.

Starter

: 60 kr. pr. klasse. Efteranmeldelse 120 kr. pr. klasse

Stævnet

afholdes efter DRF’s reglement og gældende OUT-regler

Efteranmeldelse i Dressur:

Kun såfremt tidsplanen tillader det og senest dagen før kl. 17.00, mod dobbelt indskud

Flytning

af klasser kun hvis tidsplanen tillader det. Og senest aftenen inden kl. 17.00

Sidste frameldingsfrist

er aftenen inden kl. 17.00, herefter refunderes indskuddet ikke.

Anmeldelse sendes til:

HOKR, Hammerum Hovedgade 8, 7400 Herning, eller mailes til hokr@hokr.dk , mrk regionsstævne dressur

Doteringer:

120 kr, 90 kr, 60 kr, eller præmier svarende til doteringsbeløbet

Sammelægning af klasser:

Ved 4 eller mindre starter i en klasse kan sammelægges til breddeklasser

Klasse 1 Ld showklasse:

kan ved mange starter blive flyttet til fredag kl 17.

ANMELDELSESFRIST SENEST DEN 3/2 2012 - KUN KORREKT UDFYLDT ANMELDELSE

VEDLAGT BETALING MEDTAGES

Som alternativ kan beløbet INDEN SIDSTE ANMELDELSESFRIST indsættes på: reg. 9605 konto: 6447308620

mærket med rytternavn/pony.

HUSK at skrive på anmeldelsen, hvilken betalingsform der er valgt!

OBS

der vil ikke blive sendt program ud, men det foreløbige program vil kunne ses på www.hokr.dk senest 8 dage før stævnet!

Endelige starttider

kan ses på www.hokr.dk aftenen inden kl. 18.00

Forplejning

kan købes under hele stævnet til fornuftige priser.

Gyldigt Vaccinationsbevis samt hestepas

kan kræves forevist

Inviterede klubber:

Alle klubber i region midt, samt Skåde rideklub

Sekretariat:

Åbent 1 time før stævnestart til 1 time efter sidste start, samt fredag fra 16-18, telefon 30463752. OBS mail besvares ikke under stævnet.

Spørgsmål vedr. stævnet, skal rettes til:

hokr@hokr.dk

Stævneansvarlige Pia 30463752 eller Hanne 51216751 kan kontaktes ved uopsættelige spørgsmål

Telefontid 18-19 mandag og onsdag bedes overholdes. SMS besvares ikke og telefonsvare aflyttes ikke.

Dommere: Mette Lyngesen Fack, Lykke A. Mathiassen, Charlotte Arenfelt.

Vi glæder os til at se alle ryttere til en dejlig dressur weekend.


højris 21-22/1 2012 midt

Velkommen

til

Regionsdressur stævne Højris Rideklub

d. 21. Jan.. – 22. Jan. 2012.

Stævnet:

Højris Rideklub Remmevej 25, 7430 Ikast.

Afholdes: DRF’s og OUT reglement er gældende hvor intet andet er anført.

Anmeldelses frist

: Fredag d. 13 januar 2012.

(Anmeldelser uden betaling vil ikke blive registreret.)

Anmeldelse sendes til :

Jette Flarup Storemosevej 5, 7430 Ikast

Anmeldelse via mail:

sekretariatet@hjrk.dk

Anmeldelses gebyr:

60 kr. pr. klasse.

Efteranmeldelser:

Kun hvis tiden tillader det, og mod dobbelt indskud.

Betaling:

Via Netbank Nordea reg. 2760 konto 6268414043

(Husk navn på rytter og klub)

DRESSUR

*må ikke starte hvis

man har opnået 65%

eller derover.

SPRING

Opstaldning:

Der er

desværre ikke

mulighed for

opstaldning.

Program:

Foreløbi

gt program/ tidsplan

bliver offentliggjort på vores hjemmeside

www.hjrk.dk

senest 5 dage før første stævnedag.

Sammenlægning

af klasser el. aflysning:

Ved 4 eller mindre starter i en klasse kan sammenlægges til breddeklasser.

Ved mindre end 3 kan aflyses.

Der kan flyttes på rækkefølgen af klasser-

Bredde klasser:

Der kan tilmeldes 2 startes i bredde klasserne, men hvis der er over 85 starter

på hele dagen ,vil der kun kunne startes 1 gang.

I bredde klasserne kan rides: Klasse 4 og 7 (LB 1 – 2 – 3 )

klasse 9 ( LAS 2 – 3 -4 )

Starttider: Starttider kan ses på

www.hjrk.dk aftenen inden kl. 19:00

Doteringer:

120 kr., 90 kr., 60 kr., eller ærespræmier svarende til doteringsbeløbet.

Gyldigt vaccinationskort og kvittering for klubmedlemsskab skal forevises.

DRESSUR

*må ikke starte hvis

man har opnået 65%

eller derover.

SPRING

Opstaldning:

Der er

desværre ikke

mulighed for

opstaldning.

Program:

Foreløbi

gt program/ tidsplan

bliver offentliggjort på vores hjemmeside

www.hjrk.dk

senest 5 dage før første stævnedag.

Sammenlægning

af klasser el. aflysning:

Ved 4 eller mindre starter i en klasse kan sammenlægges til breddeklasser.

Ved mindre end 3 kan aflyses.

Der kan flyttes på rækkefølgen af klasser-

Bredde klasser:

Der kan tilmeldes 2 startes i bredde klasserne, men hvis der er over 85 starter

på hele dagen ,vil der kun kunne startes 1 gang.

I bredde klasserne kan rides: Klasse 4 og 7 (LB 1 – 2 – 3 )

klasse 9 ( LAS 2 – 3 -4 )

Starttider: Starttider kan ses på

www.hjrk.dk aftenen inden kl. 19:00

Doteringer:

120 kr., 90 kr., 60 kr., eller ærespræmier svarende til doteringsbeløbet.

Gyldigt vaccinationskort og kvittering for klubmedlemsskab skal forevises.

Lørdag: Lørdag:

Klasse Pony Bane                   Klasse Hest Bane

1 LD2 Pony * B                      5 LD2* A

2 LC1* B                               6 LC2* A

3 LC2* B                               7 LB Bredde A

4 LB Bredde B                       8 LA1* A

                                           9 LA Bredde A

Søndag: Søndag

Klasse Pony Metode                     Klasse Hest Metode

10 LE BO                                    16 LE BO

11 LD B3                                   17 LD B3

12 LD B1                                   18 LD B1

13 LC B4                                    19 LC B4

14 LB B7                                    20 LB B7

15 LA AThisted d. 4-5/2 2012 nord

Propositioner

Sportsrideklubben Thisted

Indendørs D-stævne

(Udv. Klubstævne)

4. – 5. februar 2012

Lørdag den 4. februar 2012

Dressur Pony

Klasse 01 LD1-B evt. med opråber

Klasse 02 LC1-B

Klasse 03 LB1-B

Klasse 04 LB3-B

Klasse 05 LA-bredde (La2 – La3 – La4), bane B

Dressur Hest

Klasse 06 LC1-A

Klasse 07 LB1-A

Klasse 08 LA1-A

Spring Pony

Klasse 09 U-LD 50/60/70 cm. Met B0, tempo 275 m/min.

Klasse 11 LC 60/70/80 cm. Met B4, tempo 275 m/min.

Klasse 13 LB1 65/75/85 cm. Met B4, tempo 300 m/min.

Klasse 15 LA1 75/85/95 cm. Met A, tempo 300 m/min

Spring Hest

Klasse 10 U-LE 80 cm. Met B0, tempo 300 m/min.

Klasse 12 LD 90 cm. Met B4, tempo 300 m/min.

Klasse 14 LC 100 cm. Met B4, tempo 300 m/min.

Klasse 16 LB1 105 cm. Met B3, tempo 300 m/min.

Søndag 5. februar 2012

Spring Pony

Klasse 17 LD 50/60/70 cm. Met B4, tempo 275 m/min.

Klasse 19 LC 60/70/80 cm. Met B4, tempo 275 m/min.

Klasse 21 LB2 70/80/90 cm. Met B3, tempo 300 m/min.

Klasse 23 LA2 80/90/100 cm. Met B3, tempo 300 m/min.

Spring Hest

Klasse 18 U-LD 90 cm. Met B0, tempo 300 m/min.

Klasse 20 LC 100 cm. Met B4, tempo 300 m/min.

Klasse 22 LB2 110 cm. Met B1, tempo 300 m/min

Dressur Pony

Klasse 24 LD2-B

Klasse 25 LC2-B

Klasse 26 LB2-B

Klasse 27 LA1-B

Dressur Hest

Klasse 28 LC2-A

Klasse 29 LB2-A

Klasse 30 LA2-A

Vedr. klasse 05: Hver ekvipage kan starte 2 gange i denne klasse – det skal i så fald være 2 forskellige programmer der rides. Hver ekvipage kan dog kun opnå en placering i klassen. Placeringsrækkefølgen afgøres efter højest opnåede procenttal.

Vi gør opmærksom på at springklasserne afvikles umiddelbart efter hinanden.

Det er derfor op til rytterne selv at holde sig orienteret om ændringer.

Såfremt der er mindre end 4 tilmeldte i en klasse rides kun til bedømmelse, der uddeles ikke præmier.

Vi påregner at starte stævnet lørdag ca. kl. 08 og søndag ca. kl. 08

Almindelige bestemmelser for STH’s Udv. Klubstævne februar 2012

Alle konkurrencer afholdes indendørs på Thisted Ridecenter, Teglværksvej 9, 7700 Thisted

DRF’s reglement 2012 er gældende – herunder OUT-reglerne i DRF’s reglement. Desuden rides efter Regionsbestemmelser for 2011 for distrikt 11/13, tilføjelser til OUT-regler for D-stævner 2011 for distrikt 11/13 samt generelle regler for E- og D-stævner i region Nord i distrikt 11/13.

Anmeldelsesfrist: Mandag den 23. januar 2012

Anmeldelsesadresse: Peter Kloster

Møllevej 45

7700 Thisted

Tlf. 24 65 39 29 efter kl 18.00

Opgiv venligst rytterlicens og Id-nr. på alle som har det, det vil være en rigtig stor hjælp.

Korrekt udfyldt anmeldelsesblanket kan også sendes på mail til sth@mail.tele.dk med samtidig indbetaling af startgebyr mv. på STH’s konto i Sparekassen Thy 9090 050-56-94147. Husk at opgive rytternavn på bankoverførslen.

Anmeldelser uden samtidig betaling bliver ikke medtaget.

Link til anmeldelsesblanket kan findes på klubbens hjemmeside: www.sththisted.dk

Indskud 60 kr. pr. klasse

Indskud U-klasser 40 kr. pr. klasse

Efteranmeldelse mod dobbelt indskud, såfremt tidsplanen tillader det.

Boks hele stævnet 400 kr.

Boks enkeltdag 250 kr.

Campingvogn el 250 kr. skal sendes sammen med anmeldelsen.

Dotering: Kr. 100 – 75 – 50

Ingen dotering i U-klasser – der uddeles rosetter for fejlfri parcour.

Frameldingsfrist: Torsdag den 2. februar 2012 på mail: sth@mail.tele.dk

Inviterede klubber: BLK, FRØ, HBR, HHH, LERK, MRR, NTR, NÆST, ROM, SJRK, SKRK, SSH, STH, STR, SYRK, THR.

Programsider kan ses på www.sththisted.dk, senest søndag den 29. januar 2012.

Start-tider i dressur til lørdag kan ses på www.sththisted.dk den 3. februar 2012.

Start-tider i dressur til søndag kan ses på www.sththisted.dk den 4. februar 2012.

Resultater i dressur og springning kan ses på www.sththisted.dk


ringkøbing d. 4-5/2 2012 midt

Regionsstævne (D-stævne) i Ringkøbing Rideklub

d. 4-5. februar 2012

Lørdag d. 4. feb. - dressur for pony og hest

Kl. 1-3 LA bredde pony (kl.1-LA1 + kl.2 -LA2 + kl.3 – LA3) bane B

Kl. 4-6 LB bredde pony (kl.4-LB1 + kl.5-LB2 + kl.6-LB3) bane B

Kl. 7-9 LC bredde pony (kl.7-LC1 + kl.8-LC2 + kl.9-LC 3) bane B

Kl. 10-11 LD bredde pony/hest (kl.10-LD1 + kl.11-LD2)* bane B

Kl. 12-14 LC bredde hest (kl.12-LC1 + kl.13-LC2 + kl.14-LC3) bane A

Kl. 15-17 LB bredde hest (kl.15-LB1 + kl.16-LB2 + kl.17-LB3)** bane A

Kl. 18-20 LA bredde hest (kl.18-LA 1 + kl.19-LA2 + kl.20-LA3)** bane A

*

egen opråber tilladt

**

flyttes evt. til søndag

Søndag d. 5. feb. - spring for pony og hest

Kl. 21 LE pony sløjfespring metode B0

Kl. 22 LD pony metode B7

Kl. 23 LC pony metode B7

Kl. 24 LB pony **2-stjernet metode B4

Kl. 25 LA pony **2-stjernet metode B4

Kl. 26 LE hest sløjfespring metode B0

Kl. 27 LD hest metode B7

Kl. 28 LC hest metode B7

Kl. 29 LB hest **2-stjernet metode B4

Kl. 30 LA hest **2-stjernet metode B4

Almindelige bestemmelser

1. Indskud pr. start kr. 60,00.

Det er i breddeklasserne tilladt, at starte to gange pr. ekvipage i samme klasse, såfremt der rides to forskellige

programmer - HUSK at der skal betales for begge starter. En ekvipage, der deltager to gange i samme klasse, kan

opnå 2 placeringer i klassen.

Hvis breddeklasserne 15-17 og 18-20 flyttes til søndag gives indskud retur, hvis man ikke har mulighed for at

starte.

2. Efteranmeldelse i dressur modtages kun i det omfang tidsplanen tillader det, og KUN imod dobbelt indskud.

I spring indtil en time før klassens start, og KUN imod dobbelt indskud.

3. Max 2 starter pr. ekvipage pr dag.

4. Der skal medbringes eget stævnenummer, påklædning efter DRF’s regler.

5. Alle klasse gennemføres, men ved 3 tilmeldte eller derunder, rides der kun til bedømmelse.

6. Stævnet afvikles efter gældende DRF’s regler, HUSK OUT-reglerne og Region Vest bestemmelser.

7. Der skal kunne fremlægges gyldigt medlemsbevis af en klub under Dansk Rideforbund samt hestepas med gyldig

vaccination.

8. Inviterede klubber – alle klubber i region vest

AOR, HARI, HHH, HORI, HOSK, LYRI, RIK, SERK, SJR, SPOR, SRS, VISK, ØRN samt HER, RIRI, ROM, IKR

9. Stævnet afholdes på: Ringkøbing Rideklub - Vesttarpvej 7 - 6950 Ringkøbing.

Kontakt indtil d. 2. feb. : Marianne Hansen tlf. 30 114 312 eller Ninna Lange tlf. 22 557 751 – telefontid efter kl.

17:00 el. på mail

ringkobingrideklub@hotmail.com .

Kontakt d. 3. feb. kl. 16-17 samt under stævnet er tlf. 97 325 677. Sekretariatet er åbent 1 time før stævnets start

og ½-time efter sidste rytter.

10. Anmeldelsesfrist er d.20. januar 2012. Tilmelding foretrækkes via DRF Portal.

Hvis ikke det kan lade sig gøre skal der tilmeldes pr. mail til:

ringkobingrideklub@hotmail.com gerne på

anmeldelsesblanket som findes på vores hjemmeside

www.ringkoebing-rideklub.dk under stævner. I modtager en

mail som bekræftelse på jeres tilmelding.

Betaling sker via kontooverførsel til:

Reg.nr.7650 Kontonr. 2345838 .

HUSK at skrive dit navn som det første i overførslen. Anmeldelsen bliver først betragtet som gyldig når vi kan se

pengene på kontoen.

11. Framelding skal ske senest d. 20. januar 2012 per mail, se mailadresse under pkt. 10.

12. Der vil være mulighed for leje af dagsboks. Pris pr. dag kr. 250,00, tillæg for spåner kr. 150,00. Da der er

begrænset antal bokse, sker fordeling efter først til mølle princippet. Foder medbringes og al pasning er på eget

ansvar. Heste uden opstaldning har INGEN adgang i staldene.

13. Pisk eller sporer er tilladt til og med LC3, de øvrige klasser rides med sporer.

Foreløbige startlister/program vil være at finde på:

www.ringkoebing-rideklub.dk 8 dage før start, endelige

lister kommer på nettet aftenen før stævnet.

Vi kan altid bruge hjælpere, så hvis du eller en du kender, har lyst til at give en hjælpende hånd under stævnet, hører

vi gerne fra jer


Thyholm d. 28-29/1 2012 nord

REGIONSSTÆVNE (D-stævne)

28. – 29. januar 2012

 

Dressur: lørdag

Kl. 01: LD1 Pony/hest

Kl. 02: LC1 Pony

Kl. 03: LC2 pony

Kl. 04: LC2 hest

Kl. 05: LC3 pony

Kl. 06: LC3 hest

Kl. 07: LB1 pony

Kl. 08: LB1 hest

Kl. 09: LA1 Pony og Hest

Kl. 10: LA2 Pony og Hest

KL.11: LA4 Pony og Hest

Dressur: søndag

Kl. 12: LD1 Pony/hest

Kl. 13: LC1 pony/hest uden

sadel (showklasse) Åben for alle

Kl. 14: LC2 Pony

Kl. 15: LC3 Hest

Kl. 16: Holdridning u. galop,

trækker tilladt

Spring: søndag

Kl. 17: U-LE pony met. B0

Kl. 18: U-LE hest met. B0

Kl. 19: U-LD pony met. B0

Kl. 20: U-LD hest met. B0

Kl. 21: LC pony met B3

Kl. 22: LC hest met. B3

Kl. 23: LB Pony met. B3

Kl. 24: LB Hest met. B3

Kl. 25: LA pony met. B3

Kl. 26: LA hest met. B3

1. Stævnet er åbent for D og C heste og ponyer. DRF reglement 2011 og OUTreglerne

i DRF reglement 2011 er gældende. Desuden rides efter

Regionsbestemmelser 2011 og tilføjelse til OUT 2011 for E- og D-stævner

vedtaget i Distrikt 11/13 og samt regler for Region Nord 2011

2.

Ved mindre end fire startende rides kun til bedømmelse, jfr. struktur omkring

E- og D-stævner 2011

. Der uddeles roset til ”vinderen”, men ikke dotering.

”Resultatet” tæller ikke i henhold til OUT-reglerne (se punkt 1)

3.

THR forbeholder sig retten til at sammenlægge klasser pony/hest ved mindre end

4 ekvipager ved anmeldelsesfristens udløb, jfr. struktur omkring E- og D-stævner

2011

4.

Alle klasser går på bane B

5.

Klasse 12, 13, 14 og 15 tæller ikke i klubmestersammenhæng

6.

Klasse 1 og 12 er kun åben for ryttere der ikke starter/har startet LC1 eller

højere dressurklasser.

7.

Klasse 13 er en showklasse, og må startes som 3. klasse søndag

8. Indskud: kr. 60,- pr. klasse. Doteringer kr. 100,-/75,-/50,- (Ingen doteringer i Uklasser

og holdridning)

9. Opstaldning: Boks. 200,- pr. dag. Boksen kan ikke benyttes om natten.

Opstaldning er på eget ansvar.

10. Inviterede klubber: STH, FRØ, SYRK, MRR, BLK, THR, SJRK, SKRK, SSH, STR,

LERK, ROM, NÆST, NTR, HBR, BIG, LØRI og HOSK

11. Efteranmeldelser modtages i det omfang tiden tillader det mod dobbelt indskud.

12. Gyldig vac.att. og klubmedlemskab skal forevises på forlangende.

13. Der udsendes ikke programmer. Alle oplysninger vedr. stævnet kan ses på

www.thyholmrideklub.dk

14. Anmeldelse uden bankoverførsel eller penge/check tages ikke i betragtning.

15. Find anmeldelsesblanketten på

www.thyholmrideklub.dk . Pengene overføres til:

reg.nr. 9116 konto 0000142182 -

husk at mærke overførslen med navn på

rytter og hest

. Der kan ikke tilmeldes via kontoen, husk at sende

anmeldelsesblanket også.

Anmeldelsesfrist: 17. januar 2012

Sendes til:

thyholmrideklub@hotmail.com

eller evt.

Mai-Britt Sørensen

Kappelvej 4

7790 Thyholm

TLF: 97 87 23 63 mobil: 4046 8863

Mandag til torsdag mellem 18.00-20.00

www.thyholmrideklub.dk