Opstalding af heste
Opstalding af heste
BOKS 1 : 500 kr pr måned
ponyboks selvpasser : man køber selv foder og halm og foder selv

BOKS 2 : 700 kr pr måned
hesteboks selv passer : man køber selv foder og halm og foder selv

BOKS 3 : 900 kr pr måned
pony boks indtil 138 cm inkl.  foder og halm samt der bliver fodret

BOKS 4 :  1100 kr pr måned
boks i heste stald inkl. foder og halm samt der bliver fodret

BOKS 5 : 1300 kr pr måned
boks i lille stald uden vindue  inkl. foder og halm samt der bliver fodret

BOKS 6 : 1400 kr pr måned
boks i lille stald ved vindue  inkl. foder og halm samt der bliver fodret

BOKS 7 : 200 kr pr måned
ud og indlukning ca. 5 gange om ugen

RIDEHUS kort 100 kr pr måned

alle priser pr måned betales forud d. 1. i hver måned

PRISER pr gang :
tage dækken af 20 kr
lægge dækken på 20 kr
tage grime på 10 kr
tage grime af 10 kr
klokker på 10 kr
klokker af 10 kr
lån af ridehal 25 kr
udmugning 150 kr
opstaldning dagsboks 50 kr
opstaldning døgnboks 100 kr

alle fejre selv sin boks fri af halm/hestepære så den nemt kan lukkes

Alt opstaldning og færsel er på ejet ansvar